0909 006 435

Cảm biến áp suất và bộ hiển thị EI2041