0909 006 435

Cảm biến báo mức DF23

  • Nguồn cấp: 24, 48, 115, 230V AC / 12, 24, 48V DC
  • Tín hiệu tiếp xúc: 1mA / 4V DC…2A / 250V AC
  • Nhiệt độ lưu chất: -40…260°C
  • Nhiệt độ môi trường: -40…70°C
  • Áp suất hoạt động: -1…25bar
  • ATEX approval: DustEx & GasEx
  • Kết nối: ren, mặt bích…
  • Có thể lắp đặt bất cứ vị trí nào