0909 006 435

Cảm biến báo mức VF65

Cảm biến báo mức VF65 Mollet chính hãng, made in Germany

  • Cấu tạo thanh đơn sáng tạo
  • Có thể điều chỉnh độ nhạy cao trong 3 mức điều chỉnh cài đặt
  • Không đào tự do trong khối chất rắn lớn do biên độ rung động nhỏ
  • Có thể đo giao diện
  • Vỏ cáp treo làm bằng Polyurethane
  • Giá cả hợp lý, hiệu quả cao
  • Sử dụng trong môi trường có khả năng cháy nổ và bụi
  • Hoạt động liên tục với độ chính xác cao không cần bảo trì
  • Dễ dàng cài đặt