0909 006 435

Cảm biến đo mức áp suất 26X

Cảm biến đo mức áp suất 26X Keller 100% made in Switzerland

  • Pressure ranges: 0…0,1 to 0…25bar
  • Water column approx.: 0…1 to 0…250m H2O
  • Accuracy: ± 0,1% FS
  • Interfaces: RS485, 4-20mA, 0-10V
  • Power supply: 3,2-32V DC; 8-32V DC; 13-32V DC
  • Protection class: IP68