0909 006 435

Thiết bị truyền động cho van baelz 373-E07-OSD-OSZ

Thiết bị truyền động cho van baelz 373-E07-OSD-OSZ, dòng actuator được sử dụng cho các ứng dụng đòi hỏi nhiều về yếu tố kỹ thuật, có thể tùy chỉnh được tốc độ van, các tín hiệu vào và tín hiệu ra. Cùng với đó là các tùy chọn NO và NC.

Stroke: max. 22 mm
Cover: plastic
IP rating: IP 42
Power: 700 N
Speed, adjustable: 6* / 10 / 25** / 70 / 130 mm/min
Max. running time of safety function: 30 s
Weight: approx. 3 kg
1 cable inlet М16х1.5 (cable Ø 4-10 mm), 2x M16x1.5 blind plugs
Manual adjustment with internal push buttons or using interface
Electronic power-dependent limit switch
Self-initializing
Ambient conditions:
Temperature: 0 … +50 °С
Relative humidity: < 90% RH non-condensing
Options aluminium yoke:
S21 – for fittings with Ø 10 mm spindle
S21-L – for fittings with Ø 16 mm spindle