0909 006 435

Van điều khiển 340B Baelz

Van điều khiển 340B Baelz:

Dùng điều khiển nước, điều khiển hơi nóng, hơi bão hòa…

Sử dụng nguồn cấp 220V hoặc 24V

Có tùy chọn các size đường ống từ DN15 đến DN300

Sản phẩm được sản xuất tại Đức và chất lượng được khách hàng cho phản hồi rất tốt.