0909 006 435

Cảm biến áp suất chất lỏng

Cảm biến áp suất chất lỏng

Dạng màng và không màng

Model: PA-21Y, PR-23RY, PA-25Y, PR-25Y

Thang đo: -1…0bar, 100mbar, 4bar, 6bar, 10bar, 16bar, 25bar….1000bar

Tín hiệu ra: 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 0-5V, 1-5V

Hãng sản xuất Keller/Thụy Sỹ