0909 006 435

Đồng hồ đo áp suất điện tử LEO2

Đồng hồ đo áp suất LEO2 là dạng đồng hồ đo áp suất hiển thị điện tử, với cấp độ chính xác cao, được sử dụng rất rộng rãi trên toàn thế giới. Ngoài ra Đồng hồ đo áp suất LEO2 còn được dùng như một thiết bị kiểm tra cho các thiết bị đo áp suất khác.