0909 006 435

Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao 35XHTC