0909 006 435

Đồng hồ đo áp suất điện tử ECO2

Đồng hồ đo áp suất điện tử ECO2 là sản phẩm chuyên dùng đo áp suất tại các nhà máy yêu cầu kỹ thuật cao, khá cơ động trong việc lắp đặt. Đây là sự lựa chọn rất thích hợp với các nhà máy yêu cầu độ chính xác cao.