0909 006 435

Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10VDC