0909 006 435

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PT100 DT45000

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ PT100 DT45000 sản xuất bởi Drago/Germany

Input: RTD, PT100, PT200, PT500, PT1000, TC, mV, KTY, Điện trở, biến trở…

Output: 4-20mA, 0-20mA, 0-10V, 1-5V, 0-5V, 2-10V, 0-10mA….

Cách ly chống nhiễu: 3KVAC

Nguồn cấp: 24VDC