0909 006 435

Bộ hiển thị ENDA EI2041

Bộ hiển thị ENDA EI2041
 • Hiển thị 4 chữ số
 • Tỷ lệ hiển thị có thể được điều chỉnh trong khoảng -1999 đến 4000
 • Điểm thập phân có thể được điều chỉnh giữa 1. và 3. chữ số
 • Đơn vị đo lường có thể được hiển thị
 • Có thể lựa chọn bốn loại đầu vào tiêu chuẩn khác nhau (0-20mA, 4-20mA, 0-1V, 0-10V)
 • Người dùng có thể hiệu chỉnh thiết bị theo loại đầu vào được chỉ định
 • Thời gian lấy mẫu có thể được điều chỉnh theo bốn bước
 • Lưu trữ giá trị đo tối đa và tối thiểu
 • Hai đầu ra rơle cho điều khiển và báo động (tùy chọn đặt hàng)
 • Giá trị điểm đặt trên và dưới có thể được đặt
 • Có thể lựa chọn độc lập, độ lệch và báo động băng tần
 • Đầu ra cung cấp cảm biến (Tùy chọn)
 • Tính năng giao thức truyền thông RS485 Modbus RTU (tùy chọn đặt hàng)
 • CE được đánh dấu theo tiêu chuẩn châu Âu