0909 006 435

Bộ chuyển đổi tín hiệu DR4310

Bộ chuyển đổi tín hiệu DR4310 sản phẩm được dùng rất nhiều hiện nay trên thế giới do độ bền rất cao. Yếu tố thẩm mỹ rất cao. Ngoài ra giá thành rất tốt cũng là ưu điểm khá lớn của sản phẩm.

Input: Potentiometer 500 Ohm to 100 kOhm

Power supply: 20 to 253 V AC/DC

Output: ± 10 V, 0…10 V, 2…10 V,± 5 V, 0 to 5 V, 1 to 5 V
             ± 20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA, ± 10 mA, 0…10 mA, 2…10 mA

Transmission error: < 0.1 % full scale