0909 006 435

Bộ chuyển đổi tín hiệu DB64000

Bộ chuyển đổi tín hiệu analog DN64000 của Drago / Made in Germany

Input: 0 to ±20 mA, 0 to ±10 mA, 0 to ±10 V, 0 to ±5 V

Output: 0 to ±20 mA, 0 to ±10 mA, 0 to ±10 V, 0 to ±5 V

Cách ly: 3KVAC

Nguồn cấp: 24VDC