0909 006 435

Cảm biến báo mức VF13

Cảm biến báo mức VF13 Mollet chính hãng, made in Germany

  • Thanh cảm biến bền bỉ dài 2000mm
  • Độ nhạy cao đối với chất rắn dạng khối với mật độ tối thiểu 10g/l
  • Có thể đo được thể tích
  • Có thể chịu được nhiệt độ cao
  • Độ nhạy có thể điều chỉnh trong 3 mức điều chỉnh cài đặt
  • Sử dụng trong môi trường có khả năng cháy nổ và bụi
  • Độ chính xác cao
  • Hoạt động liên tục không cần bảo trì
  • Dễ dàng lắp / cài đặt