0909 006 435

Cảm biến đo mức liên tục MWF21/MWF27

 • Nguồn cấp: 12-30V DC
 • Phạm vi đo: 0,1-3m (que); 1-20m (cáp)
 • Output: 4-20 mA
 • Switch: DC PNP
 • Nhiệt độ lưu chất: -20…150°C
 • Nhiệt độ môi trường: -20…70°C
 • Áp suất hoạt động: -1…40bar
 • ATEX approval: DustEx
 • Kết nối: ren, mặt bích, clamp…
 • Tải trọng căng giãn tối đa: 10kN
 • Vị trí lắp: thẳng đứng từ đỉnh xuống