0909 006 435

Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang Modbus RS485 DMB 96100

Bộ chuyển đổi tín hiệu modbus DMB 96100 hãng Drago

Input: 4-20mA, 0-20mA, 0-5V, 0-10V, 1-5V, 2-10V loop powered

Output: RTU

Address: 0-247

Cách ly chống nhiễu: 3KVA

Xuất xứ: Drago Automation / Made in Germany