0909 006 435

Bộ chuyển đổi tín hiệu loadcell sang 4-20mA

Bộ chuyển đổi tín hiệu load cell mV DS75000 của Drago

input: +/- 60mV, +/-100mV, +/-150mV, +/-300mV

Output: 4-20mA, 0-20mA, 0-10V, 0-5V

Cách ly: 3KVAC

Nguồn cấp 24VDC

Hãng sản xuất: Drago/Đức